Bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30 uur

050 - 527 4334
Neem contact op +31505274334 info@voetfactor.nl Maak een afspraak

Klachtenprocedure

Bij Voetfactor Podotherapie zetten we ons in om u zo goed mogelijk te helpen. We bespreken met jou het behandelplan en streven naar een goede samenwerking tussen u en ons.

achtergrond afbeelding
Ondanks onze beste intenties kan het gebeuren dat je ontevreden bent over de behandeling en/of bejegening van je podotherapeut. We vinden het belangrijk dat je dit aangeeft zodat samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. Dat is niet alleen belangrijk voor jou, maar ook voor ons en andere patiënten.

De klachtenprocedure gaat bij ons als volgt:

  1. Je kunt op verschillende manieren je klacht kenbaar maken, dit kan per brief, email of via de website (klachtenformulier). Voorwaarde is natuurlijk wel dat u bij ons bekend moet zijn als patiënt. We zullen daarna contact met je opnemen. Indien blijkt dat je een officiële klacht wilt indienen dan zenden wij je het klachtenformulier toe en ontvangen het graag ingevuld retour
  2. Na ontvangst van het klachtenformulier ontvang je hiervan een bevestiging en geven we aan wanneer je een reactie kunt verwachten.
  3. In je dossier wordt melding gemaakt dat je een klacht hebt geuit
  4. In onze praktijk wordt bekeken in hoeverre we de klacht zelf kunnen afhandelen of dat je doorgestuurd word naar het klachtenloket Paramedici
  5. Je klacht wordt vervolgens in behandeling genomen en er vind schriftelijk terugkoppeling met je plaats
  6. Er wordt contact met je gezocht om te bepalen in hoeverre je klachten zijn verholpen. Wanneer de klachten niet is opgelost verwijzen we je door naar het Klachtenloket Paramedici
  7. Is de klacht afgehandeld dan verwerken we dat in uw dossier en in de praktijk wordt deze procedure behandelt als leerpunt voor de toekomst.