Bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30 uur

050 - 527 4334
Neem contact op +31505274334 info@voetfactor.nl Maak een afspraak

beschermen wat écht belangrijk is.

Privacyverklaring

achtergrond afbeelding
Privacyverklaring.

Voetfactor Podotherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder leest u hoe we met uw gegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van de diensten van Voetfactor Podotherapie en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken gegevens zoals uw voor- en achternaam en geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, BSN nummer en gegevens over uw verzekering. Naast deze gegevens worden ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt waaronder beeldmateriaal en medische, fysieke en biometrische gegevens. Daarnaast worden gegevens verwerkt van personen jonger dan 16 jaar en kwetsbare personen.

Met welk doel en hoe worden persoonsgegevens bij ons verwerkt.

De persoonsgegevens worden verwerkt om u zorg/diensten te kunnen leveren. Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren gebruiken wij uw gegevens om te bellen of e-mailen als het nodig is. Ook versturen wij enkele nieuwsbrieven per jaar om u op de hoogte te houden over belangrijke keuzes, acties en/of diensten rondom de verzorging van uw voet. U kunt zich voor deze nieuwsbrieven eenvoudig afmelden. Verder worden de persoonsgegevens gebruikt voor de financiële afhandeling van de zorg die wij aan u hebben geleverd. Tevens worden uw persoonsgegevens verwerkt als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of declaratie aan uw zorgverzekeraar.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Onze podotherapeuten nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voetfactor Podotherapie) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor medische gegevens zoals het dossier een bewaartermijn van 15 jaar en hiervoor zijn wij wettelijk verplicht. Uw algemene persoonsgegevens worden ook 15 jaar bewaart. Dit omdat uw persoonsgegevens gekoppeld zijn aan het medische dossier. Persoonsgegevens van medewerkers worden bij ons bewaard tot 2 jaar na het einde van het contract.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Voetfactor Podotherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voetfactor Podotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies.

Onze praktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast maken we alleen gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetfactor Podotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoongegevens kunt u sturen naar info@voetfactor.nl of door te bellen naar het hierboven genoemde telefoonnummer. Voor de controle of het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie maakt u de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. De klacht kunt u hier indienen.

Beveiliging persoonsgegevens.

Voetfactor Podotherapie neemt bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@voetfactor.nl