Bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30 uur

050 - 527 4334
Neem contact op +31505274334 info@voetfactor.nl Maak een afspraak

Disclaimer

achtergrond afbeelding

Het samenstellen van onze website gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Evenmin kunt u podotherapeuten van Voetfactor of haar medewerkers aansprakelijk stellen voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de website van Voetfactor Podotherapie staan enkele links die verwijzen naar internetpagina’s van derden die niet onder het domein vallen van Voetfactor Podotherapie. Op de inhoud van deze pagina’s hebben de medewerkers van Voetfactor Podotherapie geen enkele invloed. Voetfactor Podotherapie of haar medewerkers of zorgverleners aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Waarborg van kwaliteit

Onze podotherapeuten zijn ingeschreven bij het kwaliteitsregister van Paramedici en bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). We moeten regelmatig bijscholen om de kwaliteitsregistratie te behouden. Daarnaast wordt onze praktijken eens in de vijf jaar gevisiteerd.

De podotherapeut is opgenomen in Wet BIG onder artikel 34. Alle Podotherapeuten hebben een eigen AGB-code die begint met cijfers 26. Ook podotherapiepraktijken hebben hun eigen AGB-code. Wilt u meer weten over de podotherapeut, kijk dan ook op www.podotherapie.nl.